Potápění Egypt - podmořské parky

Potápěčské safari v Rudém moři - nejkrásnější přírodní parky

 

Nová potápěčská dobrodružství v přírodních parcích Daedalus, Zabargad a Rocky Island.

Výběr toho nejlepšího, co lze v Rudém moři navštívit bude naším programem v rámci dalšího dílu potápěčských safari pobytů. Naši cestu si volíme sami a sami se rozhodujeme o odjezdu nebo setrvání na lokalitách. Rovněž si rozhodneme, zda cestou navštívíme nějaký vrak, nebo zůstaneme na korálových reefech.

Daedalus 

Podmořský park s arabským názvem Abu Kizan patří s ostrovem Zabargad k nejvzdálenějším v Rudém moři.

Osamělý útes oválného tvaru o šířce až 500 metrů leží téměř ve středu moře mezi Egyptem a Saudskou Arábií. Od přístavu Marsa Galeb je vzdálen 150km. V devatenáctém století vybudovali Britové na holém útesu maják, ze kterého dodnes čtyřčlenná obsluha upozorňuje  lodě na pro ně nebezpečné místo. Dostat se na něj po téměř stometrovém dřevěném molu, které začíná na okraji útesu, a vychutnat si krásnou vyhlídku můžeme po domluvě s kapitánem.

Potápěčské lodě kotví na jižní straně, která jim poskytuje nejlepší ochranu před vlnami přicházejícími ze severní strany.

Daedalus je známý výskytem mnoha početných rybích hejn chňapalů, bodloků, kranasů a jiných. Celý je bohatě porostlý měkkými a tvrdými korály s velkými vějíři rohovitek. Na západní straně najdeme malou  terasu se sasankami a na jižní plato v hloubce od 30 – 40metrů. Ostatní strany útesu jsou téměř strmé - padají do hloubky okolo 500metrů. Právě toto prostředí, málo navštěvované lidmi, s častými proudy, vyhledávají četné druhy pelagických ryb na jejich pouti v širém moři. Nejlepším místem na potápění je severní strana útesu, která je pokryta dnes již zarostlým potrubím, zřejmě zbytků nákladu nejméně z jedné z potopené lodi. Můžete zde potkat, kromě hejna barakud, tuňáků i napoleony, žraloky černolemé, bělošpicé, kladivouny a  žraloky liščí. Při troše štěstí uvidíte i nádherné velké delfíny nebo manty.

Zabargad 

Relativně velký ostrov na kterém se už v dobách faraonů těžily drahokamy. Celý ostrov je chráný reefem s překrásnými stěnami bohatými na měkké i tvrdé korály, gorgonie a další mořskou floru a korálovou faunu. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky, či s jejich většími příbuznými – žralokem dlouhoploutvým, šedým. Kromě žraloků se zde vyskytují i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a samozřejmě bohatá společenstava barevných korálových ryb. V době kladení vajec se zde zdržuje i nadprůměrné množství mořských želv. Na vnější straně ostrova se nachází i několik vraků.

Rocky Island

Tento ostrov doposud nedotčený lidskou činností je považován za naprostou potápěčskou špičku Rudého moře. Mezi potápěči se těší velké oblibě především častým setkáním s mnoha druhy žraloků, včetně kladivounů, žraloků stříbrných a dlouhoploutvých, mant, želv a dalších zástupců pelagických živočichů. Vnější strany ostrova jsou bohatě porostlé velkými větevníky, gorgoniemi a dalšími druhy měkkých i tvrdých korálů. 

    

Předpokládaný tinerář:

1. den

Po přistání na letišti v Hurghadě (nebo Marsa Alamu) se přesuneme jižně do přístavu Marsa Galeb nebo Hamata (změna místa nalodění podle pohybu lodě). Po ubytování na lodi a jídle proběhne brífink a montáž, přezkoušení výstroje.

2. den

Po snídani a nezbytném odbavení policií vyplouváme na první ponor – vyvažovací na útes Mu Barak. Korálová stěna pozvolně klesá do hloubky okolo 10 – 15metrů. Po obědě se přesuneme na jeden z útesů Abu Dabab, kde provedeme odpolední, popř. noční ponor. Zpravidla po večeři vyplouváme směrem na Daedalus, kde za dobrého počasí budeme v ranních hodinách.

3. den

Před snídaní, opět podle počasí, se nejčastěji provádí ponor na severní straně útesu Deadalus, kde máme největší šanci potkat  tuňáky, barakudy, delfíny a  různé druhy žraloků i s kladivouny. Po snídani se většinou tento ponor opakuje. Odpolední ponor je proudový na západní straně, kde můžete potkat karety pravé. Noční ponory stejně jako u lokality Brothers Islands nejsou povoleny z důvodů častých silných proudů.

4. den

Zpravidla dva dopolední ponory na Deadelus reefu a po obědě přesun na ostrov Zabargad.

5 - 6. den

Potápění na lokalitách Zabargad a Rocky Island podle počasí a přírodních podmínek.

6. den

Přesun do oblasti Marsa Alam a podle času a podmínek 1-2 denní a noční ponor na útesech Abu Dabab.

7. den

Čekají nás poslední 2 ponory. Ranní se jmenuje Abu Dabab –Bar. Na písečném dně porostlém trávou, v hloubce od 5metrů do 15, uvidíte karety obrovské s velkými čističi, kytarového rejnoka a při štěstí také vzácného dugonga – kapustňáka. Závěrečnou lokalitou je Shaab Shena – i na tomto útesu pozvolna padajícím do 15metrů, ležícím jen několik minut vzdáleném od přístavu Marsa Galeb, můžete kromě běžných druhů ryb žijících v Rudém moři také potkat dugongy.

Po závěrečném obědě na lodi odjíždíme do hotelu v Hurgádě (nebo jinde podle situace), kde je zajištěna večeře, ubytování se snídaní. V případě, že loď zůstává v přístavu, přespáváme i poslední noc na lodi.

8. den

Ráno transport na letiště a přelet do Prahy.  

Termín:

16.5. - 23.5 2021 (+/- den podle charterového letu)

Cena: 

33.900,- Kč (při kurzu Eura max 27,00)

Přihlašujte se do 31.12.2020 na e-mail kunc.radovan@potapeniolomouc.cz. Závazná rezervace pak vznikne úhradou zálohy ve výši 10.000,-Kč.

 

Cena zahrnuje: 

 • Týdenní pobyt na lodi (7 nocí a 6 potápěcích dnů)
 • Letenka s letištními taxami a palivovým příplatkem
 • Plnou penzi, moučník, ovoce a nealkoholické nápoje po dobu pobytu (cola, fanta, sprite, voda, čaj, káva)
 • Neomezené potápění (foukání vzduch) – na ostrovech max. tři ponory za den z důvodu zákazu nočního potápění(pouze do 17 hodin)
 • Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12 l
 • Zapůjčení kompletní potápěčské výstroje pro členy klubu DDC (nutno rezervovat předem)
 • Kurz AOWD se slevou 50% pro členy klubu DDC
 • Český průvodce
 • Transfer z  Hurghady na loď a zpět

Cena nezahrnuje:

 • Vízum 25 USD – platí se na letišti při příletu (do dubna 2021 se dočasně neplatí)
 • Vstup do rezervací á 80 Euro (Daedalus, Zabargad)
 • Pojištění – cestovní a potápěčské a individuální pojištění storna zájezdu
 • Bakšíšné 45 Euro
 • Extra day 20 Euro (při vyplutí lodě v den příletu)
 • Nitrox 50 Euro na týden nebo 5 Euro/1 láhev (fouká se, pokud dovolí počasí, časové rozložení mezi ponory, plánovaná hloubka ponoru atd..., max 32 EAN)
 • Zapůjčení lahve 4 x 14 l (30 Euro na týden),  3 x 12 l s manifoldem (60 Euro za týden)
 • Poslední noc v hotelu 4* all inclusive cca 35 Euro, pokud následuje další safari, jinak zůstáváme na lodi.
 • PCR test

    

 

 

Poplujeme na komfortní safari lodi se třemi palubami. Její kvalita, provedení interiéru a vybavení kajut vlastními koupelnami, klimatizací, ledničkou ji řadí mezi luxusní lodě Rudého moře. V případě výměny lodě z technických důvodů bude přistavena loď stejné kvality. Loď je vybavena předepsanými záchrannými prostředky a prostředky první pomoci.

Pojištění storna letenek ze zdravotních důvodů na vyžádání, storno pobytu max 30 dnů před odletem 50%. Podmínky se kvůli covid 19 nově upravují, podrobnosti na dotaz.

Fotky z akce Daedalus 2017 a z minulých safari také na Red Sea safari

O vaši pohodu a bezpečnost se bude starat profesionální posádka včetně potápěčského instruktora.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím